Om

Vi är 41 elever i år 4-6, på Alviksskolan utanför Luleå,  som arbetar med webbplatsen  tillsammans med våra lärare Chanette Nilimaa, Katarina Eriksson, Ingela Johansson

På vår skola har vi ett eget framarbetat koncept som vi kallar storyfication. Detta är vårt femte storyficationprojekt.

Det är ett storyline-inspirerat arbete med gamification som drivkraft. ( Berättelsen (Story) utgör en röd tråd- (line) genom undervisningen. Gamification-spelifierat lärande använda spelmekanismer i verkliga situationer för att öka engagemang.)
Gamification sker bl a via programmet Keyplan. Det är ett inredningsprogram och via att klara de olika uppdragen på “”så får eleverna måla, tapetsera, sätta in möbler etc.
.”Lovelovetrainofalvik” projektet, går som en rödtråd genom hela undervisningen och hjälper att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor.
 

Syftet: med ”lovelovetrainofalvik” är det är ettt bra sätt att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor. Det är ett reflekterande arbetssätt, ämnesintegrerat, kreativt, ”viktigt på riktigt”, skola och samhälle möts, eleverna lär sig hantera datorn samt många olika digitala verktyg. Undervisningen blir en helhet. Via bloggen kan eleverna visa och vi få se vilka förmågor i de har i de olika ämnena.

Story: Det är oroligt runt om i Europa. Fredspristagaren“Malala” anordnar en tågresa runt om i Europa för att sprida budskapet “Fred, kärlek och vänskap.  Elevernas karaktärer har sökt arbete på tåget och vill gärna vara med och sprida budskapet. Karaktärerna arbetar i olika vagnar och får uppdrag kopplade till dessa. Genom att utföra uppdragen får de pengar så att de kan bygga sin drömstuga någonstans i Europa. Eleverna publicerar sina uppdrag i respektive vagn.Tågets syfte är att sprida kärlek, vänskap och fred runt om i Europa. Resan rapporteras om på bloggen. Under resan kommer eleverna att få uppdrag ur ett ämnesövergripande perspektiv.

Eleverna får ett meddelande som lyder via en ”photospeak” se blogg

Vi har läst utdrag ur boken ”Den osynliga flickan”. Gjorde en GOTD kring Malala efter filmen. Nedan är vår presentation

https://docs.google.com/presentation/d/1rDq2DAaUzKP9r4XbNPBw68WZucG7PbsXfwQQrwkmd44/edit?usp=sharing

Eleverna har skriva ner vilka vagnar de vill ha med på tåget och fått önska vilken vagn de vill arbeta i. Eleverna får uppdrag kopplade till vagnarna men också till resan runt i Europa och deras stugbygge.

Upphovsrätt: Vi publicerar framförallt egen producerat material. Vi ritar, filmar, tar kort.När/om vi använder oss av andra källor erkänner vi dessa i enlighet med gällande regler för upphovsrätt. Vi ser till att alltid hålla den diskussionen i liv.

Vi har dessutom arbetat kring olika källor och källkritik och så fort vi ska publicera bilder etc så är vi noga med upphovsrätten.  Vi har till största del använt bilder från foter.com. Detta har varit lärorikt både för oss lärare och elever. Vi har arbetat kring källor, upphovsrätt etc i klassrummet. Vi har bland annat använt skolverkets material ”Kolla källan” UR´s program ”Är det sant” som utgångspunkt i arbetet.

Bakgrundsbilden på bloggen är under licens  CC Public Domain, återfinns på https://pixabay.com/photo-2439189/

Vi har mestadels använt oss av googles söktjänst för fria bilder och sidan photer.com

En fördel med att använda en blogg som verktyg i projektet är att eleverna kan gå in och läsa varandras texter, kika in i varandras hus och på så sätt bli inspirerade i sitt eget arbete.  Det ger en helt annan möjlighet till interaktion mellan eleverna och en möjlighet att utforska olika digitala verktyg tillsammans.

En blogg ger också möjlighet till samspel med föräldrar och andra anhöriga. Vi vill att  närstående ska kunna följa elevernas arbete på ett nära håll. Ju äldre barnen blir så blir ofta  inblicken i arbetet inte lika stor. Via bloggen så kan de samtala med barnen om deras arbete och på så sätt få en större delaktighet.
Bloggen skapar också möjlighet till samspel med utomstående. Det är häftigt att veta att det jag skriver verkligen är på riktigt och har mottagare. Tycker att den vetskapen hos eleverna har lyft dem ytterligare
 
Eleverna löser uppdrag genom att ta hjälp av internets olika möjligheter. Instruktionsfilmer hjälper dem på vägen i många uppdrag. Men framförallt så sprider sig lösningar på olika problem som en löpeld genom klassrummet.
Genom att kommentera och reflektera över varandras arbeten så utvecklar eleverna själva nya färdigheter. Alla uppdrag kommenteras och reflekteras över via hyperlänk. Ett språkutvecklandearbetssätt.
 
Vi tycker dessutom att den pedagogiska tanke ”storyfication” är ett så bra sätt att arbeta på, att ett av våra syften även är att dela med oss av våra idéer till andra pedagoger. Storyfication inspirerar och ger eleverna lust att lära! Storyfication inspirerar och ger oss lärare lust att undervisa!

Vi planerar upp projektet tillsammans. Vilka förmågor och vilket centralt innehåll ska vi fokusera på. Den gemensamma nämnaren i projektet är ”att lära av historien”och vi håller de övergripande perspektiven vid liv.

Nästan allt vi arbetar med i skolan kopplas till projektet. Därför kommer vi endast ge några exempel från olika ämnen och hur vi får in dem.

Koppling till läroplanen:

Detta är förändringarna i LGR11 sammanfattat, vi känner att vi genom projektet arbetar på ett sätt som ger eleverna förutsättningar att erhålla dessa kunskaper.

I projektuppdragen arbetar vi ämnesövergripande,  varje ämne har ändå sin speciella roll i uppdragen.

Uppdragen är antingen för att se vilka kunskaper eleverna har i ämnet utifrån det vi arbetat med under tidigare lektioner eller som ett sätt att driva arbetet framåt. I Svenska har vi i höst fokuserat på talet och på våren att skriva olika typer av texter ex dikter. Dessa fick eleverna sedan spela in via kända personerI Matematik använder vi huset som utgångspunkt för area och omkretsberäkningar, vi ser att elevernas motivation att lösa uppgifter som är kopplade till deras eget hus är starkare än när de arbetar i matematikboken. Huset blir ett konkretverktyg för ökad förståelse. Vi arbetar även med problemlösning via tåget. SO: Fokus, har varit geografi och Europa samt Globala målen. No/Teknik: Globala målen-miljö tänk, programmering, huset-tekniska system etc. I engelska har vi bland annat fått in via våra ”Mysteryskypes” Vi har haft en skype med en klass i Fermo, Italien, som ledde oss mot det resmålet, samt en skype med en klass i Athen som gav oss uppdrag kopplade till Grekland och Athen.

Elevernas bästa uppdrag:”Jag tycker att uppdraget där vi skulle skriva vykort var roligast, för att man fick känna på hur det var att skriva ett vykort och man fick reda på intressant fakta om staden man hade valt.”

 ”Jag tycker det men greenscreen är roligast för jag hamnade i en bra grupp och vi samarbetade väldigt bra så det gjorde att det blev en bra grupp.”
 

”Vykort därför att det var roligt”

”Vykorten”
 
”Bygga huset”
 
”Matte problemen för att de var klurigt”
 
”Jag gillade när vi skulle göra en meny på engelska och sen göra sakerna i trolldeg.”
 
”Uppdraget med trolldeg för att jag gillar att vara kreativ”
 
”Jag gillade när vi var i italen och fick filma fakta om kända byggnader där.”
 
”Det roligaste var att få bygga husen.”
 
”När vi gorde våra menyer.”
 
”Göra huset i Keyplan”
 
Uppdraget med trolldeg för att det var roligt.
 
”Globala mål filmen för att det var kul att skriva en sång om globala mål och göra en musik video”
 
”Att göra matteuppgiften. För jag tyckte bara det var roligt, ”
 
”Jag tycker det bästa uppdraget var att skriva vykort för det var nytt också för att man fick välja vilken stad som hälst (nästan vilken stad som hälst)”
 
”Att använda trolldeg för att det var roligt och att måla det sen var också roligt.”
 
”Matteproblemet för jag tycker det är roligt att bygga med lego, att filma och så.”
 
”Matteproblemet för att vi fick bygga med lego, filma och sätta ihop det.”
 
”Tror det är menyn för den var rolig att göra man behövde inte bara sitta still. Vi fick använda våra praktiska sidor och va kreativa på fler sätt än att bara vara kreativ på mer än ett sätt. De tycker jag om när vi får vissa vad vi kan mer än bara skriva. De är bättre att vara kreativ när man kan vissa de på olika sätt. Att hålla på med lera och sånt kan man vara kreativa. Att skriva kan man också vara kreativ men de är inte lika bra som att vissa de på fler sätt än bara ett. Jag tycker att det är bra att vi får stå och springa runt som vi fick när vi gjorde menyn men jobbade ändå jättebra. Vi fick allt gjort och va kreativ med varandra i vår klass. De har varit de bästa hittills tycker jag.”

 

Eleverna tycker att de lärt sig så här långt:

”Matematik”

”Europa kartan”

”Jag har lärt mig hur man publicera saker på bloggen”
 
”Jag har lärt mig många nya städer för att vi reser runt”
 
”Lärt mig hur man laddar upp bilder och videos på bloggen och youtube. Mer om världen och hur det är på vissa ställen i världen.”
 
”Jag har lärt mig så mycket att jag inte kan säga allt men jag har t.ex lärt mig en massa om landskap och annat.”
 
”Publicera”
 
”Jag har lärt mig att publicera inlägg på en blogg och hitta bilder som man får använda till bloggar och andra hemsidor”
 
”Ladda upp och att skriva mer text”
 
”Jag har lärt mig att publicera olika bilder och filmer via webbstjärnan och lite mer om so när vi är i olika länder och ska hitta fakta om städer och liknande”
 
”Jag har lärt mig allt ifrån hur man lägger ut saker till hur man kan förbättra sig i matte och svenska.”
 
”Jag har lärt mig om olika städer och land. Jag har lärt mig om fakta saker och olika maträtter i olika land”.
 
”Man får inte ta vilka bilder man vill, jag har lärt mig om lanskapen, olika dikter och mycket mer”
 
”Hur man använder bilder och lärt mig olika dikter och mycke mer.”
 
”Jag har lärt mig mycket t.e.x appar, program och mycket mer. Jag tycker det har varit kul att lära mig mer saker än vad jag kunde förr eller nåt jag får lära mig mer om. De tycker jag ha varit bra.”

 

Vi lärare ser bland annat att eleverna har utvecklat/lärt/lär sig att:

 • Reflektera över miljö och hållbarutveckling ur olika perspektiv.
 • Hjälpa och ta hjälp av kamrater, som en naturlig del i arbetet.
 • Lägga in bilder inlägg på bloggen, reflektera,
 • Lösa verklighetsanknutna problem,
 • Jobba med öppna utsagor,
 • De får ta del av varierad undervisning,
 • De får träna sig i att ta ställning i olika frågor, utveckla sitt skrivande
 • Skriva olika typer av texter, analysera, diskutera
 • Koppla sina inhämtade kunskaper till verkligheten ex förstå area begreppet, skala, geometri, volym
 • Hantera olika digitala program -system såsom ex  imovie, buddypoke, thinglink, greenscreen, wordpress etc
 • Reflektera över sina kunskaper m.m.
 • Programmera EV3 robotar,
 • Analysera över olika tekniska system
 • Hjälpa och stötta varandra i arbetet. Att sprida sina kunskaper vidare
 • Veta vilka bilder man får använda på nätet, netikett och hur har vi lärt oss. .
 • Samarbeta

Varför vi ska vinna:

Elevernas ord:

”För att vi har jobbat hårt med vår sida och sidan har ett bra budskap.”
 
”För att det skulle vara kul att vinna”
 
”För projektet är bra”
 
”Därför vi jobbar bra”
 
”Jag tycker vi Léger ner mycket tid på de och de tycker att de är bra”
 
”För att vi har kämpat så mycket.”
 
”För vi har ett stort arbete som vi lägger ner tid på.”
 
”För att vi har ett bra projekt och vi har lärt oss super mycket.”
 
”Vi gör ett bra jobb. Utvecklas framåt heltiden.”
 
”För vi har ett bra projekt och nästan alla är delaktiga.”
 
”För att vi har ett bra projekt”
 
”För att vi har jobbat hårt”
 
”För vi jobbar väldigt hårt och vi vill vinna jätte mycket”
 
För vi har kämpat för att få vinna detta pris. Det har gåt åt många timmar och lektioner för att kunna delta
 
”För att dom flesta uppdragen har varit roliga och jag tycker att det hade varit roligt om vi skulle vinna”
 
”För att vi har alltid roligt och är snälla mot varandra. De är roligt att vinna men vi blir extremt glad av att vinna. Men varför vad jag tycker att de är roligare att vinna med hela skolan för då är det najs på nåt sätt och vi lär fira.”

 

Lärarnas ord:
Den digitala tekniken utforskas och används på många olika sätt i olika uppdrag.
Vi har gjort en plan över hela projektet och delar in planeringen i en 6 veckors pedagogisk planering. formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 
Vi tycker att vårt projekt ger eleverna så mycket och skulle gärna se att andra hakar på och arbetar på detta sätt. Det är ett nyskapande och utvecklande förändringsarbete på skolan. Vi ser webbstjärnan som en möjlighet att visa upp vårt projekt och på så sätt inspirera andra. På vår skola arbetar vi 1:1 och vårt mål har från början varit att försöka integrera och hitta nya sätt att arbeta med it, fullt integrerad i undervisningen, kopplat till alla ämnen.
 
Genom att arbeta i ett ämnesövergripande perspektiv så förstår eleverna begreppen ur många olika perspektiv. Bloggen ger oss möjligheter att variera undervisningen på ett sätt som annars inte varit möjligt. Ett omdefinierat lärande.
 
Det bästa med att använda bloggform för ett sådant här projekt är också att eleverna kan hämta inspiration hos varandra och de kan interagera i ett större perspektiv. De kan kommentera varandras arbeten, tillsammans/ensam skriva och reflektera över uppdragen. Föräldrar och andra runtom i landet kan läsa deras texter och följa uppdragen. Känner att detta projekt liksom föregående skapar en känsla hos elevernas av att vilja prestera och göra sitt bästa, eftersom det finns verkliga mottagare till arbetet.
 
Vi ser också att eleverna tar sig an ”skoluppgifterna” med större glädje och drar därför slutsatsen att ”storyfication ”kan öka lusten att lära. Teknikämnet integreras på ett helt nytt sätt och den rödatråden förstärks via ämnesintegrering. Förmågorna i de olika ämnena synligörs! Vi har ett superbar bedömningsunderlag i vårt arbete. Vi lärare gläds åt att arbeta över ämnesgränserna.
 
Webben som verktyg är fantastisk, vi har oändliga möjligheter. Vi har använt oss av många olika program, för att bredda elevernas kunskaper om internet och datorer
 
Ja, vi tycker att denna blogg/projekt är värt att uppmärksammas.
Vi gläds varje dag åt elevernas arbetsiver i projektet och arbetar för att omdefiniera lärandet!
 
Vi är alla vinnare…