Om

Vi är 41 elever i år 4-6, på Alviksskolan utanför Luleå,  som arbetar med webbplatsen  tillsammans med våra lärare Chanette Nilimaa, Katarina Eriksson, Ingela Johansson

På vår skola har vi ett eget framarbetat koncept som vi kallar storyfication. Detta är vårt femte storyficationprojekt.

Det är ett storyline-inspirerat arbete med gamification som drivkraft. ( Berättelsen (Story) utgör en röd tråd- (line) genom undervisningen. Gamification-spelifierat lärande använda spelmekanismer i verkliga situationer för att öka engagemang.)
Gamification sker bl a via programmet Keyplan. Det är ett inredningsprogram och via att klara de olika uppdragen på “”så får eleverna måla, tapetsera, sätta in möbler etc.
.”Lovelovetrainofalvik” projektet, går som en rödtråd genom hela undervisningen och hjälper att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor.

Syftet: med ”lovelovetrainofalvik” är det är ettt bra sätt att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor. Det är ett reflekterande arbetssätt, ämnesintegrerat, kreativt, ”viktigt på riktigt”, skola och samhälle möts, eleverna lär sig hantera datorn samt många olika digitala verktyg. Undervisningen blir en helhet. Via bloggen kan eleverna visa och vi få se vilka förmågor i de har i de olika ämnena.

Story: Det är oroligt runt om i Europa. Fredspristagaren“Malala” anordnar en tågresa runt om i Europa för att sprida budskapet “Fred, kärlek och vänskap.  Elevernas karaktärer har sökt arbete på tåget och vill gärna vara med och sprida budskapet. Karaktärerna arbetar i olika vagnar och får uppdrag kopplade till dessa. Genom att utföra uppdragen får de pengar så att de kan bygga sin drömstuga någonstans i Europa. Eleverna publicerar sina uppdrag i respektive vagn.Tågets syfte är att sprida kärlek, vänskap och fred runt om i Europa. Resan rapporteras om på bloggen. Under resan kommer eleverna att få uppdrag ur ett ämnesövergripande perspektiv.

Eleverna får ett meddelande som lyder via en ”photospeak” se blogg

Vi har läst utdrag ur boken ”Den osynliga flickan”. Gjorde en GOTD kring Malala efter filmen. Nedan är vår presentation

https://docs.google.com/presentation/d/1rDq2DAaUzKP9r4XbNPBw68WZucG7PbsXfwQQrwkmd44/edit?usp=sharing

Eleverna har skriva ner vilka vagnar de vill ha med på tåget och fått önska vilken vagn de vill arbeta i. Eleverna får uppdrag kopplade till vagnarna men också till resan runt i Europa och deras stugbygge.

Upphovsrätt: Vi publicerar framförallt egen producerat material. Vi ritar, filmar, tar kort.När/om vi använder oss av andra källor erkänner vi dessa i enlighet med gällande regler för upphovsrätt. Vi ser till att alltid hålla den diskussionen i liv.

Vi har dessutom arbetat kring olika källor och källkritik och så fort vi ska publicera bilder etc så är vi noga med upphovsrätten. Vi har arbetat kring källor, upphovsrätt etc i klassrummet. Vi har bland anatt använt skolverkets material ”Kolla källan” UR´s program ”Är det sant” som utgångspunkt i arbetet.

Bakgrundsbilden på bloggen är under licens  CC Public Domain, återfinns på www.pxhere.com

En fördel med att använda en blogg som verktyg i projektet är att eleverna kan gå in och läsa varandras texter, kika in i varandras hus och på så sätt bli inspirerade i sitt eget arbete.  Det ger en helt annan möjlighet till interaktion mellan eleverna och en möjlighet att utforska olika digitala verktyg tillsammans.
En blogg ger också möjlighet till samspel med föräldrar och andra anhöriga. Vi vill att  närstående ska kunna följa elevernas arbete på ett nära håll. Ju äldre barnen blir så blir ofta  inblicken i arbetet inte lika stor. Via bloggen så kan de samtala med barnen om deras arbete och på så sätt få en större delaktighet.
Bloggen skapar också möjlighet till samspel med utomstående. Det är häftigt att veta att det jag skriver verkligen är på riktigt och har mottagare. Tycker att den vetskapen hos eleverna har lyft dem ytterligare
Eleverna löser uppdrag genom att ta hjälp av internets olika möjligheter. Instruktionsfilmer hjälper dem på vägen i många uppdrag. Men framförallt så sprider sig lösningar på olika problem som en löpeld genom klassrummet.
Genom att kommentera och reflektera över varandras arbeten så utvecklar eleverna själva nya färdigheter. Alla uppdrag kommenteras och reflekteras över via hyperlänk. Ett språkutvecklandearbetssätt.
Vi tycker dessutom att den pedagogiska tanke ”storyfication” är ett så bra sätt att arbeta på, att ett av våra syften även är att dela med oss av våra idéer till andra pedagoger. Storyfication inspirerar och ger eleverna lust att lära! Storyfication inspirerar och ger oss lärare lust att undervisa!

 

Vi planerar upp projektet tillsammans. Vilka förmågor och vilket centralt innehåll ska vi fokusera på. Den gemensamma nämnaren i projektet är ”att lära av historien”och vi håller de övergripande perspektiven vid liv.

Nästan allt vi arbetar med i skolan kopplas till projektet. Därför kommer vi endast ge några exempel från olika ämnen och hur vi får in dem. I uppdragen finns det ett kommentarblad där analyserar och reflekterar eleverna över sitt eget arbete.

Eleverna tycker att de lärt sig så här långt.

Vi lärare ser bland annat att eleverna har utvecklat/lärt/lär sig att:

Varför vi ska vinna:

 

Lärarnas ord:
Den digitala tekniken utforskas och används på många olika sätt i olika uppdrag.
Vi har gjort en plan över hela projektet och delar in planeringen i en 6 veckors pedagogisk planering. formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Vi tycker att vårt projekt ger eleverna så mycket och skulle gärna se att andra hakar på och arbetar på detta sätt. Det är ett nyskapande och utvecklande förändringsarbete på skolan. Vi ser webbstjärnan som en möjlighet att visa upp vårt projekt och på så sätt inspirera andra. På vår skola arbetar vi 1:1 och vårt mål har från början varit att försöka integrera och hitta nya sätt att arbeta med it, fullt integrerad i undervisningen, kopplat till alla ämnen.
Genom att arbeta i ett ämnesövergripande perspektiv så förstår eleverna begreppen ur många olika perspektiv. Bloggen ger oss möjligheter att variera undervisningen på ett sätt som annars inte varit möjligt. Ett omdefinierat lärande.
Det bästa med att använda bloggform för ett sådant här projekt är också att eleverna kan hämta inspiration hos varandra och de kan interagera i ett större perspektiv. De kan kommentera varandras arbeten, tillsammans/ensam skriva och reflektera över uppdragen. Föräldrar och andra runtom i landet kan läsa deras texter och följa uppdragen. Känner att detta projekt liksom föregående skapar en känsla hos elevernas av att vilja prestera och göra sitt bästa, eftersom det finns verkliga mottagare till arbetet.
Vi ser också att eleverna tar sig an ”skoluppgifterna” med större glädje och drar därför slutsatsen att ”storyfication ”kan öka lusten att lära. Teknikämnet integreras på ett helt nytt sätt och den rödatråden förstärks via ämnesintegrering. Förmågorna i de olika ämnena synligörs! Vi har ett superbar bedömningsunderlag i vårt arbete. Vi lärare gläds åt att arbeta över ämnesgränserna.
Webben som verktyg är fantastisk, vi har oändliga möjligheter. Vi har använt oss av många olika program, för att bredda elevernas kunskaper om internet och datorer
Ja, vi tycker att denna blogg/projekt är värt att uppmärksammas.
Vi gläds varje dag åt elevernas arbetsiver i projektet och arbetar för att omdefiniera lärandet!
Vi är alla vinnare…