2 Comments
 1. A) vi multiplicerade 4 med 2,5 och då fick vi produkten 10. Sen så multiplicerade vi 10 med 7 och fick produkten 70
  Svar: 70 dl
  B) då tog vi sen 5 multiplicerat med 2,5 och produkten 12,5 som vi som sen multiplcerade med 7 och fick produkten 87,5
  Svar: 87,5 dl
  C) då tog vi och multiplicerade 3 med 7 och produkten blev då 21 som vi adderade med 20 och summan 41. Vi multiplicerade sen 41 med 2,5 och fick produkten 102,5
  Svar: 102,5 dl

 2. A) vi tog 4 och multiplicerade det med 2,5och fick produkten 10. Då tog vi och multiplicerade 7 och 10 och fick produkten 70. Då tog vi och omvanlade 70 till liter.
  Svar: 7 liter
  B) då tog vi 5 och multiplicerade det med 2,5 och fick produkten 12,5. Då tog vi och multiplicerade 12,5 och 7 och fick då fram produkten 87,5.
  Svar: 87,5 dl
  C) då tog vi och multiplicerade 3 och 7. Då fick vi fram produkten 21. Då tog vi och adderade 21 och 20 och frikfram summan 41. Vi tog sedan 41 och multiplicerade det med 2,5 och fick fram produkten 102,5. Sedan omvanlade vi 102,5 till liter och fick fram svaret 10,25.
  Svar: 10,25 liter

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *