One Comment
  1. A) För att få fram hur många cupcakes Chanette hade så tog vi åtta multiplicerat med tre, vi gjorde det för att hon hade åtta gånger så många cupcakes som Elizabeth och Elizabeth hade tre cupcakes. Vi fick produkten 24.
    B) För att få reda på hur mycket alla Berts cupcakes vägde tillsammans så tog vi 19 multiplicerat med 110, vi gjorde det för att Bert hade 19 cupcakes och en cupcake vägde 110 gram, vi fick produkten 2090 gram, Svar: Alla Berts cupcakes vägde 2090 gram tillsammans.
    C) Bert hade 19 cupcakes, Elizabeth hade tre cupcakes, Sussi hade 11 cupcakes och Chanette hade 24 cupcakes, så vi tog 19 adderat med tre adderat med 11 adderat med 24, vi fick summan 57. Varje cupcake vägde 110 gram så vi tog 57 multiplicerat med 110 och fick produkten 6270, tillsammans vägde allas cupcakes inklusive Lindas 6500 gram, så vi tog 6500 subtraherat med 6270 och fick differensen 330, svar: Lindas cupcakes vägde 330 gram, hon hade tre cupcakes.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *